“Lanna” Gold Lantern 13 -

“Lanna” Gold Lantern

โกมยี่เป็ง (Lanna Lantern) “โกม” (โคม)  หมายถึง ตะเกียง หรือสิ่งประดิษฐ์สำหรับจุดไฟให้แสงสว่าง ซึ่งชาวล้านนาโบราณจะมีโคมใช้ไม่แพร่หลาย คงจะมีแต่ในราชสำนัก ในวัด และในบ้านของผู้มีอันจะกินเท่านั้น เพราะน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสิ่งหายาก ชาวล้านนาประดิษฐ์โกมเพื่ออะไรบ้าง เพราะเชื่อว่าการทำโกมจุดประทีป เพื่อเป็นพุทธบูชา หากเกิดมาชาติหน้า จะได้เกิดในตระกูลเศรษฐี มีรูปโฉมโนมพรรณวรรณอันสวยงามบริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ซึ่งเป็นเรื่องราวของความเชื่อ เพื่อความสวยงาม เพื่อให้แสงสว่างและเป็นศิริมงคลแก่เจ้าของบ้าน


“Lanna” Gold Lantern 14 -

มุมมองเครื่องประดับของคุณณรงค์กร ผ่องธรรม (เอ็ม) อีกหนุ่มดีไซน์เนอร์ที่ได้ร่ำเรียนจากภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกแบบงานเครื่องประดับชื่อ “สุวรรณ โคมคำ” ที่ต้องการสื่อสารความสวยงามพร้อมเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ความเชื่อที่ดีงามนี้ไว้ผ่านผลงานเครื่องประดับไทยร่วมสมัย ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก โคมล้านนา ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ e_mail : [email protected] หรือ  085-251-7527 คุณเอ็ม

“Lanna” Gold Lantern 15 -“Lanna” Gold Lantern 16 -