We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 22 Feb 2017

858
Views
29 Jun 2011

Switch Post-it

Switch Post-it

ใครที่เป็นคนขี้ลืมหรือกลัวว่าก่อนออกจากบ้านไปจะลืมของอะไรไว้รึเปล่า Switch Post-it นี้สามารถช่วยเตือนความจำของเพื่อนๆได้เป็นอย่างดี เพียงง่ายๆแค่ติดเจ้า Post-it นี้ไว้ระหว่าง สวิชเปิด-ปิดไฟ แล้วอย่าลืมเขียนโน๊ตไว้ด้วยว่าเราต้องทำอะไรบ้างในวันนั้น เพียงแค่นี้ก็สามารถป้องกันอาการขี้หลงขี้ลืมของเพื่อนๆได้เป็นอย่างดี

ที่มา http://www.feeldesain.com

SnowBall
  • Traveler | Movie lover | freelance writer | Internet addict http://www.facebook.com/trip.service http://trip-service.tumblr.com
 
Facebook Debug | iCraft
+
-