storch' desk 13 - Art & Design

storch’ desk

โต๊ะหรูดีไซน์แปลกที่มีเพียง 2 ขาแต่สามารถลองรับน้ำหนักในการวางสิ่งของหรือ laptopได้


 เหมาะสำหรับการทำงานนอกสถานที่หรือออฟฟิศที่มีพื้นที่จำกัดเป็นโต๊ะทำงานที่ต้องพิงกับผนัง

 ซึ่งมีรูปทรงเก๋ไก๋ ช่วยเพิ่มความ modern ให้กับออฟฟิศหรือห้องทำงานไปอีกแบบ

:D :D

ที่มา: http://www.nandoschmidlin.ch/