เก้าอี้สตูลนี้ เป็นช้ันที่สามารถวางซ้อน ให้เราเก็บของรกๆให้ดูบ้านเรียบร้อย วางซ้อนกันก็ได้เฟอร์นิเจอรั้นวางของเก๋ๆ ไม่กินพื้นที่ เมื่อมีแขกมาหลายคนก็ยกลงมาเป็นเก้าอี้นั่ง เมื่อแขกกลับก็พับขาเก็บวางซ้อนกันเหมือนเดิมแถบเป็นลิ้นชักเก็บของได้ด้วย ผลงานของนักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ ชื่อว่า Rianne Koens

ชิ้นเดียวตอบหลายโจทย์ แบบนี้ล่ะที่คนอยู่บ้านในเมืองต้องการ

25550223 195346 เก้าอี้สตูล หลายประโยชน์

25550223 195352 เก้าอี้สตูล หลายประโยชน์

25550223 195359 เก้าอี้สตูล หลายประโยชน์

25550223 195405 เก้าอี้สตูล หลายประโยชน์

ที่มา : http://www.apartmenttherapy.com/stackable-oturakast-stools-go-163669?image_id=3142132

No more articles