Sparrow Light "นกกระจอก เรืองแสง" 13 - Sparrow Light

Sparrow Light “นกกระจอก เรืองแสง”

รูปทรงของนกกระจอกที่พบเห็นได้ทั่วไป กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับ Pier Paolo Pitacco ดีไซน์เนอร์ผู้ออกแบบ ” I Love Animals” โคมไฟรูปทรงนกกระจอกขนาดโอเวอร์ไซส์ Over Size ของแบรนด์ Alessi ซึ่งสร้างโครงร่างเหล็กเป็นรูปนกกระจอกแล้ว ปกคลุมด้วยผ้ายืดสีสวยโปร่งแสง เพื่อให้แสงสว่างจากหลอด LED ภายใน เปล่งประกายออกมาเป็นแสงบรรยากาศ ซึ่งโคมไฟรุ่น ” I Love Animals” มีให้เลือกหลากหลายสีสัน via: http://www.designboom.com/design/i-love-animals-by-pier-paolo-pitacco-for-alessi/ขอบคุณข้อมูลจาก ELLE DECORATION MagazineSparrow Light "นกกระจอก เรืองแสง" 14 - Sparrow LightSparrow Light "นกกระจอก เรืองแสง" 15 - Sparrow LightSparrow Light "นกกระจอก เรืองแสง" 16 - Sparrow LightSparrow Light "นกกระจอก เรืองแสง" 17 - Sparrow LightSparrow Light "นกกระจอก เรืองแสง" 18 - Sparrow Light