fbpx

PEEL WALL LAMP

ลองนึกภาพว่าฝาผนังห้องเราเปิดออกได้ จะเป็นอะไร …. มันจะพาเราไปที่ไหน…
นักออกแบบชาวญี่ปุ่น 2 คน space designer ชื่อว่า Naoki Ono และ product designer ชื่อ Yuuki Yamamoto ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมแต่งจินตนาการที่ว่านี้ ..เบื้องหลังผนังห้องมีอะไรซ่อนอยู่..
Peel คือชื่อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ มันเป็นโคมไฟติดผนัง ที่ดูเหมือนผนังห้องถูกเปิดออก และมีแสงสว่างส่องออกมา ดูลึกลับ เหมือนกับว่ามันเป็นช่องที่เปิดไปสู่อีกโลกหนึ่ง ..ที่ที่เราจะเริ่มต้นแต่งเติมจินตนาการ…เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมมากเลย

Peel wall lamp 550x280 โคมไฟ ที่ช่วยแต่งเติมจินตนาการ..เหมือนเปิดผนังออกสู่อีกโลก

peel01 525x350 โคมไฟ ที่ช่วยแต่งเติมจินตนาการ..เหมือนเปิดผนังออกสู่อีกโลก

peel03 525x350 โคมไฟ ที่ช่วยแต่งเติมจินตนาการ..เหมือนเปิดผนังออกสู่อีกโลก

peel04 525x350 โคมไฟ ที่ช่วยแต่งเติมจินตนาการ..เหมือนเปิดผนังออกสู่อีกโลก

peel02 525x350 โคมไฟ ที่ช่วยแต่งเติมจินตนาการ..เหมือนเปิดผนังออกสู่อีกโลก

ที่มา : http://www.feeldesain.com/peel-wall-lamp.html

No more articles