NEST TREE by Deesawat 13 - Nest tree

NEST TREE by Deesawat

จากคอลเล็คชั่น “Nest Tree” ซึ่งกลายเป็น Decoration เอกลักษณ์ของแบรนด์ล่าสุด Deesawat ได้นำรูปแบบที่มีอยู่มาพัฒนาเพิ่มเติม โดยนำเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตมาสร้างเป็น Nest Partition ฉากกั้นสุดเก๋ที่สามารถปรับแต่งรูปทรง และลักษณะการจัดวางได้ตามต้องการ http://www.deesawat.com/ภาพ http://bidr.trellian.com/r2.php?e=YPEC5m4ENXkTeshL2U8CDfb8cJWd%2FdkFndmhZG4hufM46u7xUnaR7xbl9g%2FhdsOJplS46yR%2FJOubE4CQCTXkmUAUlEpe27uuw8H4i1XAG8j7uXivmRhDvnRJJ%2BOsBcjF0ZdLTtlU8bDt8QUpdQ2fHrVGAPe109H5ogJOOuKFU4Z84dSW3Jq6kWvMRSz0s7GyfkAixFQCwv5rXnmrdTtpqJ5pPFDG1kQ5dQnhmTyGxhk899l6%2BZ86SyQaq6Xaop2S3zfCQLciRMju55Sdvzl5VahkGPA3z95emzP3niRhvgBc1tvBtntIjTty6p1JKA2oBFiAubJDESDSj4rXXfCKL9bI2D6VMHFzxybiRBceIfST2Sofi6kLvM%2BY%2BA%2BAc%2FzaHVaLRr34LzzphEDojmjtXf8XulRWHT%2FmQN%2BB%2Bx59%2FS4FS%2F%2Bp7XXMJJhHtbvUVKBOEBTpSDUOnNblSvY8qDwNLsgoxjGeesd1gTIr44l4rxgNXfmsu8ZdzBRaAH5VR06y8NqWpmbB1j2O2j3DqYnvKyeKelYcrvitDbROPt0NH8Z%2FHn%2BkC5nw2HwAeoxe%2BNgLBsb1rK1t64N3jYH%2FDIsPEtPYdUw%2BY%2Bf68NcJS5qWM9SDjT6AKRFebt%2BseXT5rx4uBrm5X8zvcYe7Jdkndp3hzg%3D%3D


NEST TREE by Deesawat 14 - Nest treeNEST TREE by Deesawat 15 - Nest tree