My Cup.....แก้วของฉัน 13 - Art & Design

My Cup…..แก้วของฉัน

ต่อไปนี้เพื่อนๆชาว iUraban ไม่ต้องกลัวอีกแล้วว่าจะมีใครมาขโมยแก้วที่ออฟฟิศไปใช้เพราะดีไซด์เนอร์ชาวอิสลาเอลคนนี้ได้ออกแบบให้แก้วจะสามารถเอาไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีกุญแจ กุญแจที่ว่านั้นก็คือจุกที่ใช้ปิดแก้วไม่ให้น้ำรั่วไหลออกมา Concept คล้ายๆกับว่าถ้าไม่มีกุญแจคุณก็ไขเข้าบ้านไม่ได้ เช่นเดียวกันกับการทำงานของแก้วใบนี้ หากอยากจะนำแก้วไปใช้ก็ต้องมีจุกที่ออกแบบไว้ให้พอดีเพื่อมาเปิดช่องกันรั่ว แล้วถึงจะนำแก้วใบนั้นมาใส่น้ำดื่มได้ เมื่อใช้เสร็จหากไม่อยากให้ใครนำแก้วใบนั้นไปใช้ก็แค่ดึงจุกออกเท่านั้น ง่ายๆแก้วใบนั้นก็จะเป็นของเพื่อนๆคนเดียวคะ ^__^


ที่มา: http://www.designboom.com