ผลงานการสร้างสรรค์ของกลุ่ม (Fos) ประเทศสเปน หนึ่งในโปรเจกต์ชื่อ Beam of Light โดยผลงานอินสตอลเลชั่นนี้มีชื่อเหมือนกับชื่อกลุ่ม (Fos)  ซึ่งมีสองความหมาย “ละลาย” ในภาษา Catalan และ “แสง” ในภาษากรีก โดยทำการสร้างสรรค์ในบริเวณด้านหน้าของ Rayen Restaurant ย่าน Barrio de las letras ซึ่งเป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆที่แฝงตัวอยู่ในตึกสีเทา สร้างภาพหลอกตาขึ้นมา ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นแสงสาดส่องมาจากโคมไฟที่ติดอยู่ด้านบนเหนือประตูร้าน โดยใช้เทปสีเหลืองกว่า 250 เมตรมาติดตกแต่งทั้งแนวตั้งและแนวนอนจนเต็มตามแนวลำแสง พร้อมตกแต่งด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่าง สับปะรด และเฟอร์นิเจอร์ไม้ สร้างมิติให้กับชิ้นงานด้วยการใช้สีเหลืองเข้ามาช่วย  ขอบคุณข้อมูลจาก 247 City Magazine Via:http://www.123inspiration.com/light-installation-onto-a-grey-street-by-fos/

fos paints light onto a grey street 1 600x453 Light Installation Onto a Grey Street แสงหลอกตา เพิ่มสีสัน

fos paints light onto a grey street 3 600x410 Light Installation Onto a Grey Street แสงหลอกตา เพิ่มสีสัน

fos paints light onto a grey street 4 600x453 Light Installation Onto a Grey Street แสงหลอกตา เพิ่มสีสัน

fos paints light onto a grey street 2 600x453 Light Installation Onto a Grey Street แสงหลอกตา เพิ่มสีสัน

fos paints light onto a grey street 6 600x399 Light Installation Onto a Grey Street แสงหลอกตา เพิ่มสีสัน

fos paints light onto a grey street 7 600x453 Light Installation Onto a Grey Street แสงหลอกตา เพิ่มสีสัน

fos paints light onto a grey street 8 600x442 Light Installation Onto a Grey Street แสงหลอกตา เพิ่มสีสัน

fos paints light onto a grey street 9 600x396 Light Installation Onto a Grey Street แสงหลอกตา เพิ่มสีสัน

fos paints light onto a grey street 11 600x453 Light Installation Onto a Grey Street แสงหลอกตา เพิ่มสีสัน

fos paints light onto a grey street 12 600x453 Light Installation Onto a Grey Street แสงหลอกตา เพิ่มสีสัน

No more articles