GUMHOOK 13 - hook

ขอเกี่ยวแขวนของติดผนังรูปร่างหน้าตาเรียบๆชิ้นนี้มีความพิเศษหลายอย่างซ่อนอยู่ใน ตัวมัน เพราะถูกผลิตจากซิลิโคนคุณภาพดีที่เหนียวทนทาน ทำให้เมื่อเราแขวนเสื้อผ้า จึงไม่ทำให้เกิดความเสียหายเช่นเสื้อผ้าเป็นรู ตามมา อีกทั้งดีไซน์เนอร์ Gaku Otoma ,+d คิดมันออกมาเพื่อ ใช้งานห้องของเด็กๆ  เนื่องจากเป็นวัสดุซิลิโคน จึงไม่ทำร้ายเด็กๆ ข้อสำคัญคือ เมื่อเราดึงเจ้า gumhook ออกจากผนังแล้วยังไม่ทำให้ผนังเป็นรอย ช่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนรักการแต่งบ้านยุคนี้จริงๆ


Credit : +d, Netherlands (http://www.cataci.com)