We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 22 Feb 2017

737
Views
23 Mar 2012

Drapery Table โต๊ะจับจีบ

Nathan Yong เป็นนักออกแบบชาวสิงค์โปร์ผู้ออกแบบโต๊ะรุ่น Drapery ให้กับ Sphaus ได้อย่างน่าสนใจ คอลเล็กช้่นนี้ประกอบด้วยโต๊ะ 2 ตัว ที่ต่างความสูงและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เพื่อการใช้สอยที่หลากหลาย รูปร่างของเส้นสายโต๊ะ ทำให้นึกถึงผ้าม่านจับจีบหน้าเวที โครงสร้างในส่วนรับน้ำหนักคือเส้นเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร ที่ดัดให้อ่อนโค้ง ทำให้ดูอ่อนช้อย ละไมยิ่ง มีให้เลือกทั้งสีขาว ดำ เหลือง และเทอร์ควอยซ์ ผู้ซื้อสามารถใช้โต๊ะสีต่างได้ ท็อปโต๊ะเป็นกระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร สามารถนำไปใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกบ้าน

Source:www.sphaus.com and Room Magazine

อริศรา จักษ์ตรีมงคล
  • To be accommodating to others is to be accommodating to ourselves การให้ ความสะดวกแก่ผู้อื่นเป็น การให้ ความสะดวกแก่ตนเอง
 
Facebook Debug | iCraft
+
-