VANICH

Wood Toy ของเล่นไม้สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม พัฒนาลูกน้อยสู่ยุคดิจิตอล

ในยุคปัจจุบันเรียกได้ว่า เราเข้าสู่สังคมยุคดิจิตอลมากขึ้นเรื่อย ๆ การสอนให้เด็กคุ้นเคยกับเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่จะทำอย่างไรไม่ให้เทคโนโลยีบั่นทอนการเรียนร...

IKEA Space10 โชว์วิจัยแหล่งอาหารใหม่เพื่อโลกอนาคต

Ikea Space10 แสดงให้เห็นถึงทางเลือกของการอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยสร้างโดมศาลาขนาดใหญ่สาธิตการเติบโตของ microalgae พืชที่พวกเขาชื่อว่าเป...

VANICH

นักเขียนน้องใหม่ที่ iURBAN