ประกาศชื่อผู้ได้รับของที่ระลึก 13 - vorawan

ประกาศชื่อผู้ได้รับของที่ระลึก

ทีมงาน iUrban ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ได้กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และให้คำแนะนำอันมีค่า และมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับพวกเรา ซึ่งเราจะได้นำไปเพื่อปรับปรุงในการทำงานต่อไป จำนวนผู้ส่งความคิดเห็นทั้งหมด คือ 137 คน ซึ่งทางเราได้สุ่มจับรายชื่อขึ้นมา ตามรายชื่อด้านล่าง ซึ่งจะได้จัดส่งที่แขวน  Vorawn ไปให้ตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้


ประกาศชื่อผู้ได้รับของที่ระลึก 14 - vorawan

โดยสรุป จากความเห็นที่ได้ ที่อยากให้เราปรับปรุงเพิ่มเติม คือ ให้มีผลงานของคนไทยมากขึ้น  ให้มีแหล่งที่จะหาซื้อสินค้าได้ และ ให้มีกิจกรรมกับผู้อ่านมากขึ้น  ตลอดจนให้สามารถมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบ 2 ทาง ประมาณเว็บบอร์ด ซึ่งเราขออนุญาตใช้ facebook page เป็นเสมือนเว็บบอร์ด เพื่อที่จะได้ดูแลได้สะดวก  สำหรับเนื้อหา นอกจากเรื่อง gadget ล้ำๆแล้ว ก็อยากให้เรานำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึง D.I.Y. ต่างๆ ยิ่งถ้าเป็นการ reuse ได้ก็จะยิ่งดี  ทางเราก็จะได้นำความคิดเห็นที่มีค่าเหล่านี้ ไปพัฒนาปรับปรุงเนื้อหา และกิจกรรมของเว็บไซต์ต่อไป

ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง จากใจพวกเราทีมงานทุกคน

รายชื่อผู้ได้รับ ที่แขวน Vorawan

1 Jutarat Vinkomin
2 กุลธิดา  สุวรรณแก้ว
3 Puttiporn Soontornwipart
4 Tanathip Viriya
5 Toolaya Silthumpituk
6 ชาญศักดิ์ สงวนเกียรติสุข
7 วลัยศรี เชียงเจริญ
8 สุนิสา จันตา
9 ธัญญลักษณ์ อังสุพันธ์ุโกศล
10 วรรัตน์  รัตนศศินกูล
11 Chanika Singsuwan
12 ดารารัตน์ สุขาอนันตกุล
13 จุฑาทิพย์ โพชนุกูล
14 พีรพงษ์ เงินประเสริฐศิริ
15 จักรพันธ์  เทวรักษ์พิทักษ์
16 CHANWIT CHAIRAT
17 อภิชัย  จะวะนะ
18 จำนรรนุช เมฆดำรงค์รักษ์
19 รุ้งลาวัลย์ ครุฑใจกล้า
20 ทิพย์วัลย์ ลาภกิตติชัย
21 PERMPONG KITTISATAPORN
22 กัญญา รัตนอมรศักดิ์
23 จินตนา พิมเสน
24 ปริญดา อุทัยเจริญพงษ์
25 พิมพัชฌา ชุติมา