เครื่องกรองน้ำฉุกเฉิน 13 -

เครื่องกรองน้ำฉุกเฉิน

เริ่มมีข่าวน้ำท่วมมาให้เห็นกันอีกแล้ว ปัญหาใหญ่ของอุทกภัยอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องน้ำสะอาด เมื่อท้องที่ถูกตัดขาดด้วยระดับน้ำ จะทำอย่างไรให้มีน้ำสะอาดสำหรับผู้ประสบภัย แนวคิดของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ก็คือ การทำน้ำให้สะอาดอย่างรวดเร็ว และสะดวกที่สุด การออกแบบ ใช้หลักการง่ายๆว่าแรงดันของน้ำรอบหลอดกรอง จะทำให้น้ำไหลเข้าหลอดกรอง ที่จะมีชั้นกรองต่างๆเพื่อกรองน้ำให้สะอาดโดยมีความยุ่งบากน้อยที่สุด


Designer: Wang Can

25550908-082933.jpg

25550908-082938.jpg

25550908-082944.jpg

25550908-082951.jpg

ขอขอบคุณข้อมูลจาก