ล็อกอินด้วย Facebook

PowerKiss – Cordless Charging Device

Don’t you hate it when your phone’s battery runs out in the middle of an important conversation? Don’t you wish you could just simply plug a wireless device to your phone, leave it on a table, and simply watch it charge? Well the wait is finally over! The brilliant and innovative ‘PowerKiss’ has designed a transmitter, which they call the ‘heart’. This device can be fitted to any types of desks, tables or furniture. The device also creates a ‘field’ that transfers electrical powers through the receiver. This is called the ‘ring’, which is securely fitted into any charging sockets of your device and voila! Its so simple a cave man can do it.

Who can deny the pure genius of this cordless charging invention? So no more panicking about your iphone or blackberry running out of battery while you’re out and about. You will also be glad to hear that many airports and restaurants across the world are now using the PowerKiss.

For more information: www.powerkiss.com/

 

or click below to watch the video :

How to Powerkiss

คุณว่าใม๊แบตเตอรี่ของโทรศัพท์ของคุณจะชอบหมดเสมอในสถานที่ที่คุณต้องการใช้โทรศัพท์ของคุณมากที่สุด แต่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะว่าคุณสามารถ charge โทรศัพท์ เพียงแค่เสียบอุปกรณ์ไร้สายไปยังโทรศัพท์ของคุณแล้วทิ้งไว้บนโต๊ นวัตกรรม’PowerKiss’ได้รับการออกแบบเครื่องส่งสัญญาณที่พวกเขาเรียกว่า’Heart’ที่สามารถติดตั้งกับโต๊ะทำงานหรือเฟอร์นิเจอร์ใด ๆ นี้จะสร้างเขตที่สามารถโอนพลังงานไฟฟ้าผ่านตัวรับสัญญาณที่พวกเขาเรียก’Ring’ที่ -สามารถใส่ลงในซ็อกเก็ตชาร์จของอุปกรณ์แค่นี้ก็เสร็จแล้ว ดังนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องตกอกตกใจเวลา iPhone หรือ  BlackBerry ของคุณแบตเตอรี่หมดในขณะที่คุณกำลังอยู่ข้างนอก เพราะสนามบินและร้านอาหารมากมายทั่วโลกกำลังใช้ PowerKissกันอยู่

No more articles