สวนโมกข์กรุงเทพ ชวนสวดมนต์ภาวนา ปฏิบัติบูชาข้ามปี ทำดีข้ามเวลา เพื่อชีวิตใหม่ที่ดี รับปี ๒๕๕๖ 13 -

สวนโมกข์กรุงเทพ ชวนสวดมนต์ภาวนา ปฏิบัติบูชาข้ามปี ทำดีข้ามเวลา เพื่อชีวิตใหม่ที่ดี รับปี ๒๕๕๖

ในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556 นี้ เพื่อน iUrban หลายๆคนคงอยู่กรุงเทพฯไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ เราเลยมีกิจกรรมดีๆที่ชาวพุทธศาสนิกชนร่วมกันปฏิบัติได้ ไปดูกันเลย


ตามที่ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลารามได้ทำเป็นแบบอย่างในทุกปีใหม่ ให้มีการสวดมนต์ภาวนาข้ามปีและเสวนาว่าด้วยปีใหม่ชีวิตใหม่ตลอดคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม – ๑ มกราคม และยังสืบสานมาถึงทุกวันนี้ โดยหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

และสู่ช่วงข้ามปี มีเสวนาและรับธรรมพร พร้อมร่วมสวดมนต์ภาวนา ปฏิบัติบูชาข้ามปี เพื่อชีวิตใหม่ที่ดี ที่สวนพุทธธรรมจากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงที่ ๕ สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะลองถือธุดงควัตรเนสัชชิกเพื่อภาวนาข้ามปี ร่วมกับพระอาจารย์สิงห์ทอง เขมิโย และ พระมหาสนธยา เขมาภิรโต วัดชลประทานรังสฤษฏ์ สามารถเตรียมอุปกรณ์มาตั้ง ปัก กางได้ที่สังเวชนียสถานจำลองริมสระใหญ่ในสวนรถไฟ รายรอบสวนพุทธธรรม ก่อนที่จะร่วมรับอรุณ ทำวัตรเช้า รับพรสำหรับปีใหม่จากพุทธทาสภิกขุ แล้วร่วมทำบุญตักบาตรสาธิตแบบพุทธกาลที่สวนพุทธธรรม  ทั้งยังมีกิจกรรมากมายหรือเพื่อนๆที่อยากจะมีจิตอาสาร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ กับงานทั้ง 6 ประเภท ของวัดในวันข้ามปีได้ more

source : http://www.bia.or.thScreen Shot 2012-12-23 at 7.00.52 PMDSC_0414_resize.jpg_thumb