Plant-e ผลิตไฟฟ้า พลังงานสะอาดจากการทำนา 13 - ทำนา

Plant-e ผลิตไฟฟ้า พลังงานสะอาดจากการทำนา

Plant-e Develops Electricity-Generating Plants to Bring Clean Energy to Off-Grid Locations

ได้อ่านข่าวนี้จากเว็บ inhabitat ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงคงดีสำหรับเมืองไทย และชาวนา บริษัท start-up สัญชาติเนเธอร์แลนด์ชื่อว่า Plant-e ได้พัฒนาวิธีผลิตพลัังงานแบบใหม่จากต้นไม้ที่กำลังเติบโต โดยเฉพาะต้นไม้ที่อยู่ในเลนโคลน แบบการทำนานั่นเลย เป็นการผลิตพลังงานสะอาด ที่ทำได้อย่างต่อเนื่องตลอดการเพาะปลูก สิ่งที่ต้องการก็มีเพียงแสงแดด คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และแน่นอนคือ นาข้าว หรือพืชอื่นๆที่มีลักษณะที่เติบโตในดินที่ท่วมน้ำแบบเดียวกัน ไม่มีปัญหาว่าน้ำที่ท่วมจะเป็นน้ำเน่าหรือไม่ ก็ใช้ได้ สามารถผลิตไฟฟ้าได้เหมือนกัน ดังนั้นแม้แต่ในที่ที่น้ำท่วมขังและเพาะปลูกไม่ได้ก็ยังสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีนี้ได้
ไม่มีการติดตั้งระบบอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงเป็นวิธีที่ง่ายมากๆในการได้มาซึ่งพลังงานอันมีค่า เหมาะสำหรับท้องที่ที่ห่างไกลจากความเจริญและไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงในปัจจุบัน

image

ทฤษฎีเบื้องหลัง the Plant-e system นี้ ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ นั่นคือ เมื่อต้นไม้ผลิตอาหารจากการสังเคราะห์แสง สารอินทรีย์จำนวนมากจะถูกขับถ่ายออกมาทางราก สู่ดิน สารอินทรีย์เหล่านั้นจะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ขนาดเล็กในดิน และมีการปลดปล่อยอิเลคทรอนออกมาจากขบวนการย่อยสลาย เป็นผลพลอยได้จากการย่อยสลายนั่นเอง เมื่อนำอิเลคโตรด ซึ่งเป็นตัวกลางให้กระแสไฟไหลผ่าน ไปวางไว้ใกล้ๆกับราก ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจากสิ่งเน่าเสีย มาเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างง่ายๆ ..เจ๋งมากเลยนะ..ประเทศไทยเหมาะที่สุดสำหรับเจ้า Plant-e นี่ เรามีทุกสิ่งที่มันต้องการเลยแหละ ขอให้รีบๆทำให้เกิดขึ้นจริง ชาวนาจะได้ลืมตาอ้าปาก ขายทั้งข้าว แล้วยังขายไฟฟ้าได้อีก … ใครสนใจ ไปดูเพิ่มที่ inhabitatimage