Prayer Flag..ธงแห่งศรัทธา และความหวัง ของชาวเนปาล 13 -

Prayer Flag..ธงแห่งศรัทธา และความหวัง ของชาวเนปาล

The Prayer Flag..


ธงหลากสี มีอักขระ หรือภาพ คล้ายๆกับผ้ายันต์ เป็นสิ่งที่คุ้นตาในประเทศแถบเทือกเขาหิมาลัย รวมทั้งเนปาล ผู้คนที่ไปเยือนเนปาล หรือไปปีนเขาเอเวอเรสต์ก็จะคุ้นตากับ ธงศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เป็นอย่างดี ธงหลากสีสันที่มีความหมายลึกซึ้งมากไปกว่า ความงดงามทีโบกสะบัดในสายลม

IMG_2467

Prayer Flag มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และแน่นอนภาพและข้อความเหล่านั้นสะท้อนถึงแนวคิดและความเชื่อตามหลักพุทธศาสนาแบบธิเบต เมื่อลมพัดสายธงที่เต็มไปด้วยมนตราและภาพสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธ์ ก็เหมือนกับส่งพลังศักดิ์สิทธิให้ครอบคลุมไปทั่วทั้งบริเวณ เสมือนเครื่องรางและสิ่งนำโชคให้กับผู้คนในบริเวณนั้น

IMG_2371

IMG_2503

IMG_2464

IMG_2473

IMG_2487

ความหมายอันลึกซึ้งเบื้องหลัง ธงโบกสะบัดในสายลม คือวัฏสังสารของชีวิต

Prayer Flag ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงถึง สันติภาพ ความมีเมตตา ความเข้มแข็งและปัญญา มีความเข้าใจผิดๆว่า ธงนำบทสวดไปสู่พระเจ้า แต่ที่จริงแล้วชาวธิเบตมีความเชื่อว่าบทสวด และมนตราที่อยู่บนธง จะถูกลมพัดพาเพื่อนำเอาสิ่งดีๆ และความรักความเมตตา แผ่ซ่านไปสู่ทุกหนทุกแห่ง บนโลกใบนี้ การแขวนธงศักดิ์สิทธิไว้ในที่สูงๆ ก็เพื่อจะนำ พรที่อยู่บนธงไปสู่ทุกๆชีวิต เพราะว่าสายลมที่พัดผ่านผิวของผืนธง จะดูดซับ และได้รับพลังจากมนตรา บทสวดเหล่านั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล
เมื่อภาพและอักษรบนธงจางลง อันเกิดจากสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้า ก็เหมือนกับชีวิตที่จะต้องเดินหน้าต่อไป และถูกทดแทนด้วยชีวิตใหม่ ชาวธิเบต และเนปาล จะสร้างความหวังใหม่ๆของพวกเขา โดยการแขวนธงใหม่ทับไปบนธงเก่า สิ่งนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิต และเป็นความเข้าใจ เป็นการยอมรับว่าทุกสรรพสิ่ง เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักร หรือ วัฏสังสาร ที่ยิ่งใหญ่

นอกจากนี้ สำหรับคนเนปาลแล้ว ยอดเขา เอเวอเรส ไม่ใช่เป็นเพียงยอดเขาสูงที่สวยงาม ท้าทายหัวใจที่รักการพจญภัย แต่ยอดเขาเอเวอเรส เปรียบเสมือนศาสนสถาน สถานที่สถิตของพระเจ้า จะว่าไปชาวเนปาล จึงอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า วิถีแห่งชีวิตจึงใกล้ชิดกับพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และแสดงออกผ่านความเชื่อ และพิธีกรรมต่างๆ รวมถึง Prayer Flag นี้ด้วย ในทัศนะของชาวเนปาล ความทุกข์และความสุข ชีวิตและความตายอยู่ใกล้กันจนเป็นเหมือนเงาของกันและกัน อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่คาดคิด ชาวเนปาลและชนชาติที่อยู่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยจึงมีความเคารพยำเกรงต่อพลังอันยื่งใหญ่ของธรรมชาติ มนุษย์เป็นเพียงสิ่งเล็กๆภายใต้พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่ควบคุมความเป็นไปของจักรวาลนี้

ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวเนปาล และขอส่งคำอธิษฐาน ฝากไปกับสายลม ให้ผู้ประสพภัยผ่านพ้นเคราะห์ และมีวันใหม่ที่ดี ในเร็วๆวัน ..Pray for Nepal

IMG_3159

IMG_3061
IMG_3162
IMG_3163
IMG_3164
IMG_3165
IMG_3169
IMG_3176
IMG_3181
IMG_3263
IMG_3276
IMG_3280
IMG_3244
IMG_3301
IMG_3350

IMG_3377
IMG_3397
IMG_3469

ภาพโดย Neil Misra ในระหว่างการเดินทางสู่ Base Camp, Everest