เมืองจมน้ำ Let’s Panic วัน : 20 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2554 สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 8 ผู้จัด : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่าย Design for Disastersหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับเครือข่าย Design for Disasters  ขอ เชิญชมนิทรรศการเพื่อสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใน ปัจจุบันและความเป็นไปได้ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตผ่านผลงานศิลปินและนักออกแบบ 15 ท่าน http://www.bacc.or.th สามาถเข้าไปดูรายลอะเอียดอื่นๆอีกได้ค่ะ

hilight 580x189 Lets Panic เมืองจมน้ำ ใน สภาวะทางสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่เราตั้งหน้ารับเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมาย ปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่ง ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือ สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวน บ่อยขึ้นและรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกในประเทศไทยเองก็พบกับความ เปลี่ยนแปลงนี้เช่นกันเมื่อฤดูกาลที่คุ้นเคยได้ผิดแปลกไปจากเดิม และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม ที่เกิดบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นในสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกนี้ การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อปรับตัวป้องกันและพร้อมรับมือกับ สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ

111011022147 bangkok floods horizontal gallery 580x326 Lets Panic เมืองจมน้ำ การสร้างจิตสำนึกในการรักษ์โลก การพร้อมรับมือกับภัยพิบัติเป็นหน้าที่ของทุกคน การจัดนิทรรศการเมืองจมน้ำ Let’s Panic เป็นเสมือนการสร้างแบบจำลองในความเป็นไปได้ ของสถานการณ์ต่างๆทางสภาวะแวดล้อม ผ่านผลงานศิลปะและงานออกแบบที่ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านเงื่อนไขของสภาวะที่อาจเกิดขึ้นเมื่อกรุงเทพฯ ต้องประสบกับภัยพิบัติครั้งใหญ่

tumblr lh8btrvoii1qhtdoqo1 500 Lets Panic เมืองจมน้ำ ในจินตนาการอิงความเป็นไปได้จริงของฝนล้านปีที่ตกไม่หยุดและท้ายสุดเมื่อ เมืองจมน้ำและในสถานการณ์ที่ต้องหนีภัยและเอาชีวิตรอดท่ามกลางภาวะที่อาหาร เริ่มค่อยๆ ขาดแคลน และเกิดโรคระบาดรุนแรงที่คร่าชีวิตรวมไปถึงสถานการณ์ที่บีบบังคับให้เกิดการ ออกแบบอนาคต ของโลกใหม่เพื่อการอยู่รอด

ศิลปินและนักออกแบบสร้างแนวคิดต่างๆ ในการออกแบบเพื่อจำลองบรรยากาศ นำเสนออารมณ์ ความรู้สึกเพื่อช่วยเหลือเยียวยาในหลากหลายความเป็นไปได้สืบเนื่องจาก สถานการณ์ต่างๆ

w3 580x386 Lets Panic เมืองจมน้ำ โดยทั้งหมดนี้เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เพื่อสร้างความตื่นตัวที่นำไปสู่การสร้างจิตสำนึก ในการใช้ชีวิตเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมนิทรรศการ เมืองจมน้ำ Let’s Panic นี้จึงเป็นการ กระตุ้น ให้เกิดกระแสสร้างสรรค์และสร้างโอกาสของการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม โลกในรูปแบบต่างๆ  รวมถึงการสื่อสารแนวคิดต่างๆ นี้ต่อสาธารณชนเพื่อภาวะแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

111011025231 ayutthaya floods horizontal gallery 580x326 Lets Panic เมืองจมน้ำ ขอขอบคุณรูปภาพบางส่วนจากคุณ Shakira Kokoและ CNN News  และรูปที่นำมาประกอบการเล่าเนื้อหานี้ ไม่ใช่ผลงานจริงที่ใช้แสดงในนิทรรศการน่ะค่ะ ถ้าอยากเห็นของจริงว่า “เมืองจมน้ำ” จะเป็นยังไง ต้องตามดูให้ได้เลยน่ะค่ะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุให้ทราบแล้วตามข้อมูลด้านบนน่ะค่ะ

 

 

 

No more articles