Drone Ambulance..โดรนช่วยเหลือฉุกเฉิน หมดปัญหาการจราจรติดขัด 13 - ambulance

Drone Ambulance..โดรนช่วยเหลือฉุกเฉิน หมดปัญหาการจราจรติดขัด

New Drone Ambulance Concept Has Potential to Save Lives Faster


เราเห็นแนวคิดการใช้ประโยชน์จาก Drone มามากมายทั้งการทหาร แวดวงนักข่าว หรือแม้แต่อเมซอนก็ต้องการนำ Drone ไปเป็นพาหนะส่งของ เพราะความคล่องตัว รวดเร็ว ไม่ต้องสนใจว่าปัญหาการจราจรจะเป็นอย่างไร จะไปที่ไหนก็ได้ คราวนี้ถึงแนวคิด drone ambulance กันบ้าง ไม่ต้องรอรถพยาบาลที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะมาถึงและยิ่งการจราจรติดขัดอีกด้วย เลยไม่ทันการสำหรับความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน
drone ambulance เป็นแนวคิดที่จะนำโดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับ เข้ามาใช้ในงานช่วยชีวิตยามฉุกเฉิน มันต้องการพื้นที่ลงจอดเพียงขนาด compact car ขึ้นลงได้แบบเฮลีคอปเตอร์จึงไม่ใช้พื้นที่มาก นำทางโดย GPS ควบคุมจากระยะไกล มีพื้นที่สำหรับขนส่งผู้ประสพเหตุเท่านั้น โดยเครื่องจะรับผู้ป่วยและมาส่งที่โรงพยาบาล ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องพจญกับการจราจรที่ติดขัด ทำให้ผู้บาดเจ็บมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์

(null)

(null)

(null)

(null)

อ่านเพิ่มที่ http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/argodesign-drone-ambulances