Image Image

iUrban - Last Update 10:42 PM

Scroll to top

Top

สวนแนวตั้ง Archives - iUrban

สวนแนวตั้ง จากกระถางอลูมินัมและต้นไม้ 6,000 ต้น ที่ Firma Casa

The Firma Casa ออกแบบโดย The Campana Brothers and SuperLimão Studio ตั้งอยู่ใจกลางเมือง São Paulo ประเทศบราซิล เป็นแกลลอรี่ศิลปะที่ต้องการมีภาพของการออกแบบที่ยั่งยืน ทั้งรูปแบบ และประโยชน์ใช้สอย ด้วยเหตุนี้ มันจึงถูกออกแบบให้หุ้มห่อผนังทุกด้านด้วยกระถางอลูมินัมรูปทรงเรขาคณิต และต้น snake plants

4 Apr 2014 |