Image Image Image Image

iURBAN | 29 Aug 2016

1,282
Views
copy_7_2

The alphabet chair

ดีไซน์เนอร์ชาวอิตาลี Alessandro di prisco,ผู้ออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก

โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก รูปร่างของตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น ตัวอักษร  “A” เป็นเก้าอี้

ตัวอักษร “M” เป็นโต๊ะ Chair ,Table และตัวอักษร “I” เป็นชั้นวางหนังสือ Library เป็นต้น

 

เด็กจะได้รับอิสระและความสนุกในการเล่นกับเพื่อน โดยมีตัวอักษรเหล่านี้อยู่ร่วมในพื้นท่ี

ด้วยซึ่งจะเพิ่มความคุ้นเคยให้กับเด็กๆ โครงการออกแบบนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อในบ้าน

เท่านั้น ยังสามารถอยู่ในพื้นของโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงพยาบาลอีกด้วย

Credit : http://www.alessandrodiprisco.com

 

Nes Koontragul
 
Facebook Debug | iCraft
+
-