fbpx

The Sage Gateshead เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีในภูมิภาคที่ีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่ที่ Gateshead ทางฝั่ใต้ของแม่น้ำ Tyne ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ แต่ละปีจะมีผู้คนเดินทางมาเยือนศูนย์แห่งนี้ประมาณครึ่งล้านคน สมกับคำกล่าวอ้างที่ว่า “Tyneside” คือจุดหมายสุดท้ายสำหรับผู้รักงานศิลปะ ภายในอาคารมีหอประชุมใหญ่สามแห่ง และเป็นที่ตั้งของ Regional Music School และยังเป็นฐานสำหรับ Northern Sinfonia and Folkworks ที่ส่งเสริมการแสดงดนตรีพื้นเมือง แจ๊ส และบลูล์ สถานที่ใหญ่ที่สุดของพื้นที่การแสดงหลักทั้งสามแห่งคือ โรงคอนเสิร์ตที่มีเทคโนโลยีระบบเสียงใหม่ล่าสุดและบรรจุที่นั่งได้ถึง 1,200 คน ห้องโถงที่สองบรรจุที่ได้นั่งได้ 450 คน และสามารถจัดให้เหมาะสมสำหรับการแสดงดนตรีพื้นเมือง แจ๊ส และวงดนตรีขนาดเล็กได้ พื้นที่ชั้นสามเป็นโรงฝึกซ้อมสำหรับ Northern Sinfonia และเป็นจุดศูนย์กลางของโรงเรียนดนตรี พื้นที่ภายในอาคารทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้หลังคาหุ้มแบบ “หดรัด” รอบอาคาร และขยายครอบคลุมไปถึงลานกว้าง ซึ่งมีร้านกาแฟ บาร์ ร้านค้า ศูนย์ข้อมูล สำนักงาน และสำนักงานขายบัตรตั้งอยู่ พื้นที่ลานกว้างนี้เปรียบเสมือนห้องนั่งเล่นของชุมชนเมือง และเป็นหัวใจของโครงการริเริ่มฟื้นฟูสภาพพื้นที่ด้านหน้าริมแม่น้ำที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง http://www.sagegateshead.com/

1 The Sage Gateshead ศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีในภูมิภาคที่ีชื่อเสียงระดับโลก

58 The Sage Gateshead ศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีในภูมิภาคที่ีชื่อเสียงระดับโลก

sage2 The Sage Gateshead ศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีในภูมิภาคที่ีชื่อเสียงระดับโลก

1a The Sage Gateshead ศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีในภูมิภาคที่ีชื่อเสียงระดับโลก

sds The Sage Gateshead ศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีในภูมิภาคที่ีชื่อเสียงระดับโลก

gallery 3 Gateshead5 w chorus and BBC2 The Sage Gateshead ศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีในภูมิภาคที่ีชื่อเสียงระดับโลก

gallery 2 Pic 1 Sage Hall 11 The Sage Gateshead ศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีในภูมิภาคที่ีชื่อเสียงระดับโลก

45 The Sage Gateshead ศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีในภูมิภาคที่ีชื่อเสียงระดับโลก

65 The Sage Gateshead ศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีในภูมิภาคที่ีชื่อเสียงระดับโลก

ZNNP TYNE ROOF WALK 6 The Sage Gateshead ศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีในภูมิภาคที่ีชื่อเสียงระดับโลก

ZNNP TYNE ROOF WALK 16 The Sage Gateshead ศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีในภูมิภาคที่ีชื่อเสียงระดับโลก

ZNNP TYNE ROOF WALK 20 The Sage Gateshead ศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีในภูมิภาคที่ีชื่อเสียงระดับโลก

3492774646 3c92405c82 o The Sage Gateshead ศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีในภูมิภาคที่ีชื่อเสียงระดับโลก

No more articles